رهروان عمران (قرباني)

h       

  • مطالعات امکان‌سنجی احداث سیستم حمل‌‌و‌نقل ریلی شهر یزد
  • مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيک شهر يزد
  • مطالعه انجام طرح مطالعاتی راهبرد زمانبندی چراغ راهنمایی
  • مطالعات ساماندهي حمل و نقل و ترافيک منطقه 10 شهرداري تهران
  • مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک بروجرد